معرفی دوره Introduction to HPE ProLiant Servers HE643S

معرفی دوره Introduction to HPE ProLiant Servers HE643S

This course provides essential HPE ProLiant training to system administrators who are responsible for ProLiant ML, DL, and BL servers. Students will be presented with an overview of HPE products, tools, agents, and utilities that will help them to set up, deploy, monitor, and maintain their ProLiant servers. Practical hands-on lab exercises are presented on an HPE ProLiant Gen10/9 server.

After completing this course, you should be able to:

  • Describe the HPE ProLiant Servers portfolio
  • List key features of HPE ProLiant Generation 10 (Gen10) and Generation 9 (Gen9) servers
  • Identify and use components that make up the HPE integrated Lights-Out (iLO) 5
  • Describe integrated Lights-Out (iLO), including the Web UI, iLO Integrated Remote Console (IRC), and iLO command line interface (CLI) and describe tools to assist in the configuration of iLO on a ProLiant server
  • Describe the Gen10/9 ProLiant boot process and how to configure a server by using Option ROM (ROM-Based Setup Utility [RBSU]) and Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
  • Explain how to use Intelligent Provisioning to configure and deploy an operating system to a single HPE ProLiant Gen10/9 server
  • Explain how to use Smart Update Manager (SUM) and the Service Pack for ProLiant (SPP) to update firmware and software on a ProLiant server
  • Identify HPE tools and utilities that assist in the monitoring and maintenance of a ProLiant server
  • Identify HPE websites that are helpful for the setup, deployment, monitoring, maintenance, and support of a ProLiant server.

این دوره آموزش ضروری HPE ProLiant را برای مدیران سیستم که مسئولیت سرورهای ProLiant ML ، DL و BL را دارند ، فراهم می کند. دانش آموزان با نمای کلی از محصولات HPE ، ابزارها ، نمایندگان و برنامه های کاربردی ارائه خواهند شد که به آنها کمک می کند تا سرورهای ProLiant خود را تنظیم ، استقرار ، نظارت و نگهداری کنند. تمرین های عملی آزمایشگاهی روی سرور HPE ProLiant Gen10 / 9 ارائه می شود.

پس از گذراندن این دوره ، شما باید بتوانید:
نمونه کارها سرور HPE ProLiant را شرح دهید
ویژگی های کلیدی سرورهای HPE ProLiant Generation 10 (Gen10) و Generation 9 (Gen9) را لیست کنید
مؤلفه هایی که HPE Lights-Out (iLO) 5 را تشکیل می دهند ، شناسایی و استفاده کنید
Lights-Out (iLO) یکپارچه ، از جمله UI وب ، کنسول از راه دور یکپارچه iLO (IRC) و رابط خط فرمان iLO (CLI) را توصیف کنید و ابزارهایی را برای کمک به پیکربندی iLO در سرور ProLiant توصیف کنید.
روند بوت Gen10 / 9 ProLiant و چگونگی پیکربندی سرور را با استفاده از گزینه ROM (نرم افزار راه اندازی مبتنی بر ROM [RBSU]) و رابط firmware extensible firmware (UEFI) شرح دهید
نحوه استفاده از ارائه هوشمند برای پیکربندی و استقرار سیستم عامل در یک سرور HPE ProLiant Gen10 / 9 را توضیح دهید
نحوه استفاده از Smart Update Manager (SUM) و Service Pack ProLiant (SPP) را برای بروزرسانی سیستم عامل و نرم افزار روی سرور ProLiant توضیح دهید
ابزارها و ابزارهای HPE را که در نظارت و نگهداری از سرور ProLiant کمک می کنند ، شناسایی کنید
وب سایت های HPE را که برای راه اندازی ، استقرار ، نظارت ، نگهداری و پشتیبانی از یک سرور ProLiant مفید هستند ، شناسایی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید